Turul Orasului Subteran si degustari de vinuri la Cricova - Republica Moldova

Descriere

ÎNCEPUTURI 

Istoria Combinatului de Vinuri “Cricova” începe în anul 1952. In această perioadă, în Republica Moldova a apărut problema cu privire la spaÅ£iile de păstrare ÅŸi maturare a vinurilor. După lungi căutări, două personalități marcante ale vinificaÈ›iei moldoveneÈ™ti, Petru Ungureanu È™i Nicolae Sobolev, au propus utilizarea în calitate de depozite hrubele din care se extrăgea piatra de construcÈ›ie. Curând s-a stabilit că vinurile produse la Combinatul „Cricova” ÅŸi maturate în liniÅŸtea subterană au calităţi excepÅ£ionale.

 

PREZENT

Pe bună dreptate, denumită „Perla vinificaÅ£iei moldave” – “Cricova”, reprezintă un Complex Subteran, care s-a remarcat în întreaga lume pentru labirinturile sale imense ÅŸi pentru vinurile sale excelente.

„Cricova” este prima întreprindere din Moldova, care produce vin spumant după metoda celebrului călugar Dom Pérignon – „Méthode Traditionelle”. Tehnologia este una complexă ÅŸi presupune fermentarea secundară în sticlă ÅŸi o maturare ulterioară cuvée. Asortimentul companiei se caracterizează prin calitate È™i diversitate. Astăzi se poate cu siguranţă afirma că unul dintre cele mai remarcabile produse oferite de către Combinatul de Vinuri „Cricova” este spumantul clasic – un vin efervescent nobil ÅŸi extravagant.

“Cricova” produce, de asemenea, È™i vinuri spumante obÈ›inute prin fermentarea secundară în recipiente din inox, iar efervescentul având un caracter fructat ÅŸi plin de prospeÅ£ime. Această metodă permite păstrarea tuturor calităţilor unui vin refermentat.

Combinatul de vinuri “Cricova” s-a afirmat printr-o tendință de inovaÈ›ie continuă. În prezent, întreprinderea utilizează cele mai sofisticate tehnologii din lume în domeniul vinificaÈ›iei, posedă arta de a produce cele mai diverse tipuri de vinuri È™i satisface cele mai rafinate gusturi È™i cerinÈ›e ale pieÈ›ei. “Cricova”, este cel mai valoros brand din Moldova, fiind cunoscut departe peste hotarele ei. Este prima È™i unica întreprindere, decorată cu cea mai înaltă distincÈ›ie de stat, Ordinul Republicii. Prin legea Parlamentului Republicii Moldova, Combinatul de vinuri “Cricova” este declarat Patrimoniul Cultural-NaÈ›ional al țării în anul 2003.

 

PODGORII

Combinatul “Cricova” este situat într-un loc unic ÅŸi pitoresc, în regiunea de centru a Republicii Moldova. Aici, în vecinătatea celor mai impunătoare atracÈ›ii naturale È™i istorice ale țării – rezervaÈ›ia naturală ”Codrii” ÅŸi Complexul arheologic Orheiul Vechi, se întind podgoriile companiei. Este È™tiut faptul că Republica Moldova se bucură de climă favorabilă, cu ierni blânde, cu un număr mare de zile însorite ÅŸi sol fertil. Astfel, vinifcatorii de la Cricova sunt unii dintre cei mai norocoÅŸi.

La momentul actual, podgoriile companiei sunt cele mai vaste din È›ară È™i se întind pe o suprafață de peste 600 de hectare. În zona de centru a ţării sunt situate fermele agricole Cricova ÅŸi Criuleni, iar la sud – Găvănoasa ÅŸi LuceÅŸti.

Diversitatea geografică a podgoriilor care aparÈ›in Combinatului mai are o prioritate importantă – posibilitatea cultivării diferitor soiuri de viță de vie, în dependență de particularitățile climaterice È™i ale solului localității. Ca urmare, compania cultivă în raionul Cahul, predominant, soiuri roÅŸii de viţă de vie, precum : Cabernet, Merlot, Codru, Pinot Noir. În regiunea centrală a țării, sunt cultivate soiurile albe ca Pinot, Sauvignon, RkaÈ›iteli È™i Aligote.

Ciclul complet al producerii È™i materia primă proprie – iată avantajele care detaÈ™ează Combinatul încă de la obârÈ™ie. Datorită controlului la toate etapele ale procesului de producere, de la sădirea butaÈ™ilor È™i până la livrarea producÈ›iei finite, compania Cricova asigură calitate superioară, autenticitatea È™i originalitatea formulei vinurilor produse aici.

 

PRODUCTIE

Datorită condiÈ›iilor naturale È™i a depozitelor de vin unice, Combinatul, încă de înfiiÅ£are, a dispus de permise excelente pentru producerea vinurilor de cea mai înaltă calitate. În acelaÈ™i timp, în toÈ›i aceÈ™ti ani, întreprinderea continuă să investească în echipamente de producÅ£ie ÅŸi utilaje performante.

Vinurile de la Cricova îÈ™i încep viaÈ›a pe podgoriile pitoreÅŸti din centrul È™i sudul Moldovei. Și deÈ™i proprietățile de viță de vie ale Combinatului sunt cele mai mari din È›ară, strugurii sunt culeÈ™i manual în containere speciale cu masă limitată, ceea ce permite păstrarea lor în stare excelentă.

Originalitatea vinurilor Cricova se datorează condiÈ›iilor de păstrare în depozitele subterane – unde are loc aÈ™a numita etapă de creare a vinului. În beciurile de la Cricova sunt create condiÈ›iile ideale pentru derularea cu succes a acestui process, întrucât pe parcursul întregului an temperatura medie este de +10…+12 °C, iar umiditatea relativă a aerului de 97-98%. Ultimul indice are o importanță specială: cu cât este mai mai ridicat nivelul de umeditate relativă, cu atât este mai scăzut riscul pierderii vinului.

Trebuie de remarcat faptul că, spre deosebire de multe întreprinderi vinificatoare, inclusiv cele cu renume mondial, în depozitele de păstrare a vinului de la Cricova lipsesc sistemele de aer condiÈ›ionat artificial sau de ventilaÈ›ie. Aici persistă un microclimat unic, creat de natură însăși, care este perfect pentru producerea È™i maturarea vinurilor de înaltă calitate.

 

LABORATOR

ÎnfiinÅ£at în anul 1952, Laboratorul de Încercări al Combinatului de Vinuri „Cricova” SA este acreditat de OrganizaÅ£ia InternaÅ£ională pentru Standradizare ÅŸi funcÅ£ionează în concordanţă cu standardele globale SR EN ISO/CEI 17025:2006. CompetenÅ£a tehnică ÅŸi imparÅ£ialitatea laboratorului de încercări este confirmată ÅŸi prin acreditarea în sistemul naÅ£ional MOLDAC.

Misiunea Laboratorului de Încercări este controlul tuturor proceselor tehnologice care au loc la Combinatul „Cricova”. Totodată, în conformitate cu ISO 17025-2006, scopul Laboratorului de Încercări este asigurarea calităţii produselor vinicole ÅŸi îmbunătăţirea continuă a metodelor de încercări. Pentru realizarea acestor obiective, angajaÅ£ii laboratorului respectă cu stricteÅ£e cerinÅ£ele internaÅ£ionale de standardizare.

Laboratorul este dotat cu echipamente moderne, iar echipa profesionistă în continuă contribuie la creÅŸterea calităţii produselor marca Cricova. SpecialiÅŸtii nu doar asigură calitatea produselor, dar ÅŸi participă la elaborarea ÅŸi implementarea produselor noi în scopul satisfacerii preferinÅ£elor fiecărei pieÅ£e în parte.

 

Preturi

Imagini

<<

Servicii Internationale